Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Skolas dokumentācija

 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2016 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2018 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2019 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Skolas padomes reglaments PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi PDF
 • Kārtība par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanos un iekšējās sadarbības noteikumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pagarinātās dienas grupas reglaments PDF
 • Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo PDF
 • Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamo kavējumu uzskaiti un kavējumu novēršanu PDF
 • Kārtība par drošību Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas organizētajos pasākumos un pasākumos ārpus skolas PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība PDF
 • Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas darbinieku tālākizglītības vajadzību nodrošināšanas kārtība PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kārtībainformācijas apmaiņai starp skolu un skolēnu vecākiem PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Personas datu aizsardzības noteikumi PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Darba kartibas noteikumi PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ētikas kodekss PDF

                                                                                                                                                                                                                            

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Tel./Faks: 67739651 Mob.: 28374899
E-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Sākuma lapa || Par skolu || Skolēniem || Vecākiem || Pirmsskola || Galerija || Kontakti || E-klase