Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

30/08/2017


Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas
Zinību dienas (01.09.2017.) norise
Laiks (plkst.) Aktivitātes Vieta
9.15 – 9.45Skolēnu pulcēšanāsKlasēs
10.00 - 10.45SVINĪGĀ LĪNIJA:
2. – 12.klases pulcējās pa klasēm
1. klase gaida uzaicinājumu
Skolas pagalmā
11.00– 11.40Klases stundasKlasēs

Norises kārtība, ja līst lietus
Laiks (plkst.) Aktivitātes Vieta
9.15 – 9.45Skolēnu pulcēšanāsKlasēs
10.00 - 10.45SVINĪGĀ LĪNIJA:
2., 5., 9., 10, 11., 12.klasēm
1. klase gaida uzaicinājumu
Skolas aktu zālē
10.00 - 10.453., 4., 6.- 8. klasēmKlasēs
11.00– 11.40Klases stundasKlasēs

Atbildīgā persona: Direktores vietniece izglītības jomā /D. Labrence/

29/08/2017

Veiksmīgāko un čaklāko darba darītāju godināšanas pasākums.

Mācību gada noslēguma pasākums skolā šogad bija īpašs, tas bija pozitīvu emociju un pateicības vārdu bagāts. Šajā pasākumā tika godināti visi, kuri ir ieguldījuši lielu darbu skolā.
Skolēni par teicamām un izcilām sekmēm saņēma sudraba vai zelta liecības un pilspalvas. Par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sacensībās pilsētā, novadā, valstī - pateicības rakstus. Atzinības rakstus saņēma arī par aktīvu darbību skolas līdzpārvaldē un skolas sabiedriskajā dzīvē.
Tika godināti skolotāji, kuri pedagoģisko degsmi un nesavtīgu darbu veltīja skolēniem, kas vainagojās ar ļoti labiem rezultātiem un tas palīdzēja skolēniem sasniegt augstus rezultātus. Skolotājiem tika pasniegti atzinības raksti un ziedi, bet lielākais un sirsnīgākais sveiciens katram pedagogam laikam tomēr bija skolēnu ovācijas un applausi. Pasākumā tika godinātas skolotājas Gaļina Radzvilavičiene un Tamāra Čiča, kuras ilgus darba gadus gadus veltīja Mežmalas vidusskolā.
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja noskatīties koncertprogrammu, kurā uztājās radošākie skolēni un kuriem brīvajā laikā patīk dziedāt un dejot.
Pasākuma noslēgumā skolas direktore Andžela Zubkovska sveica skolēnus kā arī visus skolas darbiniekus un uzsvēra, ka 2016./2017. mācību gads bija interesants un diezgan veiksmīgs, bet veiksme reti nāk pati, nereti ir jāiegulda smags darbs. Labi rezultāti sasniedzami ar regulāru un pamatīgu darbu ikdienā, kā arī bieži ārpus darba laika. Par to direktore ir pateicīga ikvienam Mežmalas skolas bērnam, skolotājam, darbiniekam.
Fotoatskaiti skatīt šeit

Skolas direktore /A.Zubkovska/

28/08/2017


Mežmalas vidusskolas skolēni un pedagoģes piedalījās Sabiedrības integrācijas projektā.

Mežmalas vidusskola kā sadarbības partneris piedalījās projektā „Sajūti Latviju mūzikas un mākslas pilsētā Jūrmalā!”, kura ietvaros Jūrmalas Latviešu biedrība no 1. līdz 7.augustam organizēja bērnu diennakts nometni.
Projekta mērķis bija dalībnieku iesaistīšana latviešu valodas, kultūras, tradīciju iepazīšanā, kā arī nacionālās identitātes stiprināšanā un piederības apziņas veicināšanā latviskajai kultūrtelpai.
Mežmalas vidusskolas skolnieces Liāna Rožina un Sofija Viļenska, kuras bija aktīvas nometnes dalībnieces, piedzīvoto un iegūto vēl prezentēs skolas skolēniem un pedagogiem, tiks turpināta komunikācija un diskusijas arī pēc projekta par tēmu „diasporas bērni un jaunieši”, tādējādi veicinot, īpaši mazākumtautību Latvijas skolēnos, apgūt valsts valodu, iepazīt vēsturi, kultūru.
Lasīt vairāk

Skolas direktore /A.Zubkovska/

05/06/2017


Liānas Rožinas personālizstāde “Tekstilmāksla”.

29. maijā, plkst. 16:00, 112.kab. notika Mežmalas vidusskolas 9.a klases absolventes Liānas Rožinas personālizstāde “Tekstilmākslā”.
Jau no 8 gadu vecuma Liāna drosmīgi un apzināti iesēdās stellēs. Pirmie soļi iesākās Tekstilmākslas pulciņā, bet turpināja savu ceļu Jūrmalas Mākslas skolā. Skolniece veiksmīgi piedalījušies konkursos un izstādēs. Pašlaik Liānas darbs grezno konkursu “Latvijas toņi un pustoņi ”, kur viņas darbs ir izvirzīts 3. kārtā.
No 29. maija līdz 10. jūnijam izstāde apskatāma Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, 112.kab. (piesakoties 113. kabinetā).
Fotoatskaiti skatīt šeit

Direktores vietniece izglītības jomā /G. Lindemane/

30/05/2017


Izlaidums pirmsskolā.

Nu bērnība man sveikas saka,
Jo jāiesāk ir skolas taka,
Tur sudrabaini skanot zvaniņš,
Man pavēstīs, -
Ka esmu kļuvis gan ciparu, gan burtu ganiņš.

26 .maijā sveikas savai bērnības zemei teica Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas sagatavošanas grupas audzēkni.
Veiksmi un izturību uzsākot skolas gaitas!
Fotoatskaiti skatīt šeit

Direktores vietniece izglītības jomā /G. Lindemane/

29/05/2017


ZZ Čempionāts.

ZZ Čempionāts ir gada lielākais un gaidītākais notikums Latvijas skolēnu vidū, kuru jau 11. gadu organizē Zelta Zivtiņa. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Karīnu Staško arī piedalījās Liepājas pusfinālā. Skolēni ir gandarīti par padarīto darbu, ka arī plāno arī nākamgad piedalīties un uzvarēt.
Fotoatskaiti skatīt šeit

Matemātikas skolotāja /K. Staško/

15/05/2017

Mazākumtautību skolēni rāda savu latviešu valodas prasmi.

Latviešu biedrību savienība Majoru vidusskolā Jūrmalā organizēja noslēgumu konkursam „Es runāju latviski”. Tā moto šajā mācību gadā bija „Jāj pa ceļu pasaciņa”.
Konkursa trešajā, noslēguma, kārtā piedalījās 140 skolēni – skolu labākie latviešu pasaku teicēji.
Atšķirībā no daudzām daiļlasīšanas sacensībām Latviešu biedrību savienības rīkotajā konkursā līdztekus skolēna skatuviskajai stājai lielākā uzmanība tiek pievērsta prasmei runāt latviski un izprast runāto, kā arī tam, lai konkursā piedalītos ne tikai labākie valsts valodas pratēji, bet visi skolas izglītojamie, par ko viņi konkursa pirmajā kārtā saņem attiecīgu mācību novērtējumu – atzīmi. Konkursa otrajā kārtā skolās spēkiem mērojas klašu labākie daiļlasītāji. Uz trešo kārtu tiek pa diviem skolēniem no katras klašu grupas.
Konkursa „Es runāju latviski” mērķis ir palielināt mazākumtautību bērnu un jauniešu interesi par latviešu kultūru un literatūru, tādējādi veicinot skolēnu un viņu ģimeņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Tas kalpo arī, lai izkoptu skolēnos valstisko identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda spēku, kā arī, lai attīstītu un pilnveidotu mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi, motivētu runāt pareizā latviešu valodā un asīt latviešu folkloru un literatūru.
Jurmalas pilsētas Mežmalas vidusskolu pārstāvēja J.Dračova, P.Kamenskis, D.Ločs, M.Kundra, M.Baženovs, V.Ļubčika, D.Brenča, L.Rožina
Liels paldies skolotājiem, kuri ieguldīja lielu darbu skolēnu sagatavošanā un skolēniem par izturību un piedalīšanos konkursā.
Fotoatskaiti skatīt šeit

Latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja /J.Ķikute/

12/05/2017


Pēdējais zvans skolā.

Skan pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12. klašu skolēniem. Tas ir gan svinīgs svētku brīdis, gan mazliet skumīgs un satraucošs mirklis, jo skolas zvans nepārprotami vēstīs par atvadām no bērnības, no skolotājiem un skolas. Bet šis zvans aicinās arī uz jaunu sākumu, jauniem mērķiem, iespējām un panākumiem!
Visus šos gadus līdzās skolēniem ir bijuši vecāki, kuru atbalsts un labais vārds bija īpaši vajadzīgs bērniem, kā arī ļoti svarīgs skolas skolotāju kolektīvam. Skolotāji uzņēmās rūpes par skolēniem no pirmās klases, viņi ir mācījuši un audzinājuši, palīdzot sasniegt jaunas zināšanu un panākumu virsotnes. Īpašs paldies 9. klašu audzinatājām Žannai Kupcikai un Nadzeždai Girko un 12.klases audzinatājai Dailai Labrencei par paveikto darbu audzināšanas jomā ar skolēniem un viņu vecākiem.
Tāds īpašs ir šīs dienas skolas zvans, kas svētku noskaņā skolēnus aicina arī uz atbildīgāko darba cēlienu – eksāmeniem.
Vēlu veiksmi eksāmenos, kā arī domāt, darīt, iecerēt un piepildīt, esot ceļā uz savu dzīves mērķi!

Skolas direktore /A.Zubkovska/

08/05/2017

Projekts skolā “Jūrmala – mana pilsēta”.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā no 10. līdz 13. aprīlim skolā notika projektu nedēļa.
Projektu nedēļas tēma bija “Jūrmala – mana pilsēta”. Katrai klasei bija iespēja izvēlēties, ko pētīs un apskatīs projekta laikā.
Skolas projektu nedēļas mērķis bija rosināt skolēnus apzināt savas pilsētas, Jūrmalas, nozīmīgākās kultūras un dabas vērtības, personības, tradīcijas, svētkus, pasākumus, vides objektus, kuri ir Latvijas mantojuma neatņemama sastāvdaļa.
Klases audzinātājas sadarbojās ar mācību priekšmetu skolotājiem, kuri piedāvāja savas idejas un palīdzību. Katrai klasei tika organizēta ekskursija Jūrmalā.
Projektu nedēļas beigās katra klase prezentēja paveikto darbu.
Noslēguma pasākumā klausītājus skolēni iepazīstināja gan ar mūsu pilsētas dabas vērtībām, vēsturiskajiem objektiem, dzelzceļa vēsturi, Raiņa un Aspazijas devumu pilsētai, atpūtas iespējām Jūrmalā u.c.
Pēc projektu nedēļas skolā varēja apskatīt sienas avīžu izstādi par Jūrmalas pilsētu.

Direktores vietniece izglītības jomā /G. Lindemane/

18/04/2017


Lieldienas pirmsskolā.

Pirmskolā Lieldienu gaidīšana sākās ar saules zaķīšiem logos, ar koku zaru plaucēšanu, telpu dekorēšanu un priekiem par pavasara tuvošanos.
Audzinātāja Stella aicināja bērnus piedalīties Lieldienu svinēšanas tradīcijās.
Skolas pagalmā bērni vēroja laika apstākļus un gāja rotaļās. Fotoatskaiti skatīt šeit

Priecīgas Lieldienas!

/G. Lindemane/

31/03/2017

Radošā bibliotēka.

2017.gada 30.martā 3.a klases skolēni kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotājām J.Ķikuti un I.Pūliņu apmeklēja Jūrmalas pilsētas Kauguru bibliotēku.
Skolēni iepazinās ar bibliotēkas un bibliotekāru darbu, uzzināja par iespēju tikties ar rakstniekiem un dzejniekiem bibliotēkas telpās. Bērni izrādīja lielu interesi par grāmatām. Daudzus interesēja fantastika un piedzīvojumi, citus - pasakas. Tie, kuri līdz šim nebija pierakstījušies bibliotēkā kā lasītāji, gribēja to darīt, lai varētu paņemt sev iepatikušos grāmatu.
Bērni klausījās stāstījumu par A. Puškina dzīvi un daiļradi, kā arī noskatījās animācijas filmu ,,Zelta zivtiņa’’. Pēc tam skolēni atbildēja uz jautājumiem par redzēto un dzirdēto, strādāja radošajās darbnīcās - lika puzles, minēja mīklas, paši sacerēja pasakas, veica uzdevumus par dzejoļiem, kurus bērni zināja un iepriekš bija mācījušies.
Liels paldies Kauguru bibliotēkas darbiniekiem, kuri mūs laipni uzņēma un priecēja ar savu interesanto stāstījumu, kā arī sniedza bērniem patiesu prieku un interesi par grāmatām!
Fotoatskaiti skatīt šeit

/J. Ķikute/

03/03/2017


Cienījamie vecāki!

No 1.marta sākusies bērnu reģistrācija nākamajam mācību gadam, skola pieņem vecāku iesniegumus uz 1.klasi.

Mūsu skolā:
  • ir pirmsskolas grupa (5 – 6 gadīgiem bērniem);
  • skolēni mācās vispārējās izglītības mazākumtautību programmās no 1. līdz 12.klasei;
  • bērniem ir iespēja pieteikties bezmaksas interešu izglītības programmās (pulciņi);
  • pēc stundām ir pagarinātās grupas nodarbības skolēniem, ir iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības.
Tālrunis uzziņām: 67739651, 28374899.

/Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kolektīvs/

27/02/2017

Meteņi, Masļeņica, Vastlāvis.

Мeteņi, Masļeņica, Vastlāvis - tā dēvē Saulgriežu svētkus, ziemas aizvadīšanas rituālu. Skaisti un jautri tika svinēti Masļeņicas svētki mūsu Mežmalas vidusskolā krievu valodas un literatūras skolotājas Larisas Rodikas vadībā. Masļeņica mūsu skolā ir tradicionāls pasākums.
Šogad Mežmalas vidusskolā Masļenica sākās ar gadatirdziņu. Gadatirdziņā mūsu skolēni piedāvāja nopirkt pašceptus un pašu gatavotos našķus, kā arī citus pašdarinātus suvenīrus.
Pasākumā 6.a klases skolēni un svētku vadītāji Agnija Fjodorova un Artjoms Petrovs klātesošos iepazīstināja ar slāvu tautas tradīcijām Masļeņicas nedēļas laikā. Skolas saime piedalījās tumsas un ziemas aizraidīšanā, lai pavasara saulīte atkal būtu visiem vēlīga.
Masļenicas jeb Meteņu svētki skolā radīja pozitīvas, draudzīgas, iecietīgas, cieņas pilnas attieksmes gaisotni starp skolēniem un skolotājiem.

16/01/2017

Dārgie draugi!
Laipni lūgti mūsu mājas lapā! Pašlaik mājas lapa tiek veidota un papildināta, bet pavisam pēc neilga laika Jūs varēsiet atrast nepieciešamo informāciju, kā arī apskatīt skolas pasākumu foto mūsu galerijā. Paldies! Gaidīsim Jūs atkal!

                                                                                                                                                                                                                            

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Tel./Faks: 67739651 Mob.: 28374899
E-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Sākuma lapa || Par skolu || Skolēniem || Vecākiem || Galerija || Kontakti || E-klase