×

1. Personas dati tiek apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: izglītības pakalpojuma sniegšanas īstenošana
2. Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843;
3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;
4. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Darba plāns mēnesim


"Esi drošs - neesi pārdrošs"

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni no 8.b klases 1. Sofija Krasauska; 2. Artjoms Lorencis; 3. Justīne Kalniņa; 4. Sofija Marceņuka; 5. Kristiāna Streļcova - sociālo zinību skolotājas Kristīnes Avotas vadībā piedalījās Iekšlietu ministrijas organizētā konkursā „Esi drošs – neesi pārdrošs” Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem. Galvenā balva konkursa uzvarētājiem bija iespēja izbaudīt ūdens priekus Līvu Akvaparkā.

Skolēni ar aizrautību pildīja konkursa 1. atlases kārtas jautājumus par drošību uz ielas, sociālajos tīklos un jautājumus par neatliekamo medicīnisko palīdzību kā arī par drošību uz dzelzceļa , ar elektrību un A/S Gaso sagatavotiem jautājumiem. Priekš konkursa tika izveidots video materiāls par drošību jauniešiem saistošā veidā.

Sociālo zinību skolotāja: Kristīne Avota 

Erasmus +  projekta skolēnu un skolotāju vizīte Polijā

Otrā mobilitāte – tikšanās Polijā

2019.gadā no 24. līdz 30.martam Polijā (Lagiewniki) tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “If I were” mācību vizīte - sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni. Lasīt vairāk


MATEMĀTIKAS NEDĒĻA SĀKUMSKOLĀ

No 18. līdz 22. janvārim Mežmalas vidusskolas sākumskolas klasēs notika Matemātikas nedēļa. Mērķis – veicināt interesi par matemātiku, popularizēt to aktīvā darbībā un izkliedēt mītu par to, ka matemātika ir garlaicīga un nesaprotama. Skolēniem bija piedāvāta iespēja izmēģināt sevi dažādās lomās un tēlos un pārbaudīt savus spēkus daudzveidīgās aktivitātēs.

Lasīt vairāk...

„Ceļā uz kompetenču pieejas īstenošanu”

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības darbu saistībā ar pašvaldības plāna noteiktā mērķa 2018./2019.mācību gadam “Savstarpēji saistītu mācību stratēģiju izmantošana mācību procesā, nodrošinot izglītojamajiem piemērotu un samērīgu kompetenču pieejas īstenošanu”, Mežmalas vidusskolas darbs ir plānots vairākos pēctecīgos  darba etapos. 1. semestrī pedagogu  uzdevums bija pieejamās informācijas izpēte un pilnveidotā mācību satura apspriešana, kā arī  tālākizglītības kursos apgūtā apspriešana metodiskajās komisijās. Nākamajā darba posmā  notika administrācijas darbs, jeb pienākumu sadalījums praktiskajam darbam un  skolotāju darba grupu izveide, lai īstenotu savstarpēji saistītu mācību stratēģiju izmantošanu mācību procesā.

...

14.martā, skolēnu pavasara brīvdienu laikā, Mežmalas vidusskolā notika metodisks seminārs skolas pedagogiem „Ceļā uz kompetenču pieejas īstenošanu”. Semināra laikā VISC projekta „Skola 2030” pedagogu profesionālās izglītības konsultante Andra Mančasa informēja par aktualitātēm kompetenču pieejai izglītībā un skolotāju komandas prezentēja uzsākto darbu par izvēlēto tēmu, kura tiek pētīta caur vairākiem mācību priekšmetiem, kā arī tika noteikti sasniedzamie rezultāti. Lai arī par izglītības reformas uzsākšanu skolas pedagogiem ir daudz jautājumu un Mežmalas vidusskola nav projekta pilotskola, pedagogi meklē optimālakos risinājumus turpmākajam darbam gan mācību saturā, gan mācīšanas pieejās.

            Lai sekotu aktualitātēm izglītības jomā, censtos meklēt tuvāko risinājumu jaunā izglītības satura ieviešanai skolā un lai pārmaiņu laikā mācot un mācoties pēc iespējas vairāk būtu ieguvumu nekā zaudējumu, skolā tiek veikts metodiski izglītojošais darbs. Skolas 19 pedagogi apmeklēja skolotāju tālākizglītības kursus par kompetenču pieeju mācību saturā, skolotāji izmanto iespēju piedalīties metodiskajos vebināros, tika noorganizēta skolas pedagogiem tikšanās ar pilotprojekta “Skola 2030”  dalībnieci, Smārdes pamatskolas direktora vietnieci izglītības jomā I.Čilipāni, kā arī skolas administrācija regulāri kolēģus informē par aktualitātēm izglītības jomā.

Skolas pedagogi līdz mācību gada beigām turpinās strādāt  grupās pie izvēlētās tēmas, kuru padziļināti, atsaucoties uz mācību priekšmetu standartiem un programmām, integrēti pētīs caur  vairākām mācību jomām,  paredzot mācību stratēģijas – pētnieciskas mācības, praktisko darbu un citas. Kā darba noslēgums būs paveiktā prezentācija un materiālu apkopojums maija mēnesī. Tā ir iespēja, pedagogiem sadarbojoties, pašiem organizēt veiksmīgākos mācību darba organizācijas risinājumus, kā arī tā ir lielāka brīvība plānot mācīšanas procesu.

Seminārā skolas direktore A.Zubkovska pauda viedokli un redzējumu par skolas darbu turpmāk, kā arī novēlēja kolēģiem meklēt savu pieeju mācību satura īstenošanā un būt pārliecinātiem par savu izvēli, tā iedvesmojot skolēnus mācīties.

Mežmalas vidusskolas administrācija

 

 Sadraudzības spēle Mežmalas vidusskolā

 

20.februārī Mežmalas vidusskolas angļu valodas skolotāju metodiskā komisija rīkoja pasākumu – sadraudzības spēli "Kahoot!”, uz kuru tika aicināti Jūrmalas pilsētas skolu  7.un 8.klašu skolēni.

„Kahoot” ir mācību spēle, ko var spēlēt jebkurā mācību priekšmetā, jebkurā vecumā. Tā ir bezmaksas izzinoša spēle interneta vietnē, kas padara mācīšanos satriecošu un atjautīgu.

            Spēlei pieteicās un pasākumā aktīvi piedalījās četru skolu komandas – Majoru, Kauguru, Mežmalas vidusskolu un Slokas pamatskolas izglītojamie. Pasākuma norise un spēle notika tikai angļu valodā, ko pozitīvi vērtēja pedagogi un tā bija lieliska iespēja skolēniem pielietot svešvalodas zināšanas praktiski.

Skolēni atraktīvi prezentēja savas skolas komandu, kas radīja pozitīvu noskaņojumu pasākumā. Skolēni piedalījās viktorīnā un, izmantojot  mobilos telefonus kā pultis, atbildēja uz atjautīgiem, interesantiem un vispusīgiem  jautājumiem par dažādām tēmām. Sacentās gan kapteiņi gan skolu komandas, gan arī individuāli katrs skolēns. Skolu vērtējumā visvairāk punktu ieguva Majoru vidusskolas komanda. Tā kā spēles noslēgumā iegūto punktu skaits starp skolām tikai nedaudz atšķīrās, tad visi klātesošie vienojās, ka uzvarējusi draudzība un to ļoti veicināja angļu valodas labās zināšanas.

Paldies Majoru, Kauguru un Slokas skolu pedagogiem par veltīto laiku, sagatavojot skolēnus pasākumam! Ceram, ka šī tikšanās būs sākums tradīcijai, lai mūsu pilsētas skolu bērni  tiktos uz svešvalodu sadraudzības spēlēm arī turpmāk!

Mežmalas vidusskolas angļu valodas skolotāji

 
Pirmā mobilitāte - tikšanās Turcijā 02.11.-11.11.2018. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolotāju delegācija piedalījās vizītē Turcijā Erasmus+ KA2 projektā „Ja es būtu /If I were”. “ Lasīt vairākLatvijas dzimšanas dienas svinības pirmsskolā

No 12. līdz 16. novembrim Mežmalas vidusskolas pirmskolā bērni svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Ar skanīgiem dzejoļiem, dziesmām un dejām bērni ieskandināja svētku noskaņu. Svinīgo pasākumus vadīja audzinātājas un mūzikas skolotājas. Ir prieks, ka, pateicoties pirmskolas čaklajām audzinātājām, bērni zina, kādi ir Latvijas galvenie simboli. 
          Katrā grupā bērni redz savu Latviju savādāk - kādam tā bija "Mana garšīgā Latvija", citam Rīgas torņi, cita grupa bija sagatavojusi interesantu aplikācija ar Jūrmalas vārdu un ģerboni, bija arī kolāža ar Latvijas bērniem. Visi darbiņi ir unikāli un katrs pats par sevi interesants un skaists. Vislielākais prieks, ka bērni darbojās un izzināja dažādos veidos, kas ir Latvija un ka mums visiem šeit dzīvot ir labi.
Izstāde ir apskatāma bērnudārzā vestibilā.

Direktores vietniece izglītības jomā  N.Stupele

Sporta diena

07.09.2018

Sākums 10:00 

Apsveikums 1.septembrī

Aicinu skolēnus izmantot katru iespēju paplašināt redzesloku, interesēties, iegūt jaunu pieredzi, prasmes un zināšanas, dalīties ar savām idejām, būt aktīviem!

Lai veiksmīgs, aizraujošs un panākumiem bagāts mācību gads, lai tas iepriecina mūs visus!

Direktore Andžela Zubkovska

 

https://jurmala.lv/files/biletens/2018/jurmalas_avize_28.08.2018.pdf

(skat.7.lpp)

 
                                                                                                                                                                                                                            

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Tel./Faks: 67739651 Mob.: 28374899
E-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Sākuma lapa || Par skolu || Skolēniem || Vecākiem || Pirmskola || Galerija || Kontakti || E-klase