Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola


Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

ir vispārizglītojoša mācību iestāde, kura realizē vairākas izglītības programmas: gan vispārizglītojošās programmas gan izglītības programmu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Skolā arī darbojas pirmsskola, kurā uzņem bērnus no trīs gadu vecuma.

Skola aktīvi piedalās organizētajos pasākumos pilsētā, kā arī organizē daudzveidīgas izglītojošas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Pedagogu kolektīvs un skolēni aktīvi atbalsta Latvijas valsts svētku pasākumus - skolā notiek patriotisma nedēļas, kurās tiek aicināti piedalīties gan skolēni gan viņu vecāki. Šajos pasākumos mazākumtautību skolēniem tiek akcentēta tādas vērtības kā: valsts valoda, nacionālie simboli, dzimtenes dabas bagātības, Latvijas cilvēku devums valstij, kā arī kādu pienesumu mēs varam dot katrs dzīvojot šeit un tagad. Lai stiprinātu valstisko un pilsonisko apziņu, skolā notiek tematiskas klases stundas, tiek veidotas izstādes, skolēni piedalās projektos.

Uzmanība skolā tiek veltīta ne tikai mazākumtautību skolēnu integrācijai sabiedrībā, bet arī mazākumtautības kultūras mantojuma saglabāšanai. Skola sadarbojas ar Jauniešu iniciatīvu centru, Sabiedrības integrācijas nodaļu un Labklājības pārvaldi Jūrmalā. Skola pievērš lielu uzmanību sabiedrības integrācijas veicināšanā gan latviešu un krievu tautas kultūras tradīciju izkopšanas nodrošināšanā, gan valsts valodas apgūšanā.

                                                                                                                                                                                                                            

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Tel./Faks: 67739651 Mob.: 28374899
E-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Sākuma lapa || Par skolu || Skolēniem || Vecākiem || Pirmskola || Galerija || Kontakti || E-klase