Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Izglītības programmas

Skolā tiek īstenotas izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

 

Izglītības

programmas

kods

 

Licence

Nr./ID

Licencēšanas

datums

 

Pamatizglītības mazākumtautību programma

21011121

V-4

02.09.2009.

Speciālās pamatizglītības

 mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015621

V-1705

15.08.2019.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

31011021

V-5286

24.07.2012.

Mazākumtautību vispārējās

 pirmsskolas izglītības programma

0101112

P- 6080

14.01.2013.

                                                                                                                                                                                                                            

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Tel./Faks: 67739651 Mob.: 28374899
E-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Sākuma lapa || Par skolu || Skolēniem || Vecākiem || Pirmsskola || Galerija || Kontakti || E-klase