Jūrmalas pilsētas Mežmalas Vidusskola


Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pedagogi 2019./2020.m.g.

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Klases 

audzinātāja

direktore

Andžela Zubkovska


direktores vietniece izglītības jomā

Viktorija Karavajeva


direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja

Daila Labrence

10. a, 11.a

direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Nataļja Stupele

7. a

ģeogrāfijas  un ekonomikas skolotāja

Olga Vasiļjeva

12.a

angļu valodas skolotāja

Lilija Andrejeva

6.a

angļu valodas skolotājas

Natālija Bartuša, Irina Beļeviča

Anastasija Tomasa


vācu un angļu valodas skolotāja

Ilga Migla

 

bioloģijas skolotāja

Svetlana Indāne


informātikas skolotāja

Vineta Fedosenko


krievu valodas un literatūras skolotāja

Žanna Kupčika

5.b

krievu valodas un literatūras skolotāja

Larisa Rodika

9. b

krievu valodas un literatūras skolotāja

Tatjana Šumļajeva

8. b

ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Irina Lipska


latviešu valodas un literatūras skolotājas

Veronika Ramāne, 

 Baiba Livčāne, Ligita Priede


latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ilona Pūliņa

8. a

Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotāja

Taisija Jegorova

9. a

logopēde

Doloresa Minkeviča


matemātikas, informātikas un fizikas skolotāja

Jūlija Risņika


matemātikas skolotāja

Olga Burņina

6. b

matemātikas skolotāja

Tatjana Sokolova

Anna Romanova


matemātikas un bioloģijas skolotāja

Karīna Staško

5. a

bibliotekāre, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Irina Kļimanova

7. b

mūzikas skolotājas

Larisa Zaube, Olga Kuženko


pirmsskolas skolotājas

Svetlana Noskova

 Jeļena Rodeviča

5. grupa

pirmsskolas skolotājas

Natālija Suslova

Stella Rezņikova - Vorobjova

6. grupa

pirmsskolas skolotāja

Olga Rogonova

4., 5. grupa

pirmsskolas skolotājas

Ada Kīle, Inga Vilkāja

4. grupa

psiholoģe

Jeļena Imaka

7. b

sākumskolas skolotāja

Ilana Nagornaja

2. a

sākumskolas skolotāja

Irina Morozova

2.b

sākumskolas skolotāja

Marianna Rivoņenko

3. a

sākumskolas skolotāja

Anna Šaporenko

4. a

sākumskolas skolotāja

Jeļizaveta Bizjajeva

4. b

sākumskolas skolotāja

Nataļja Goršanova

1. a

sākumskolas skolotāja

Larisa Borisova

1b

sākumskolas skolotāja

Svetlana Frolova


sporta skolotāji

Tatiana Kozlova

Jurijs Azovskis


sporta skolotāja pirmskolā

Inta Briede


speciālais pedagogs

Tatjana Prokofjeva


sociālais pedagos,  sociālo zinību skolotāja

Kristīne Avota


karjeras konsultante

Andra Mančasa


vizuālās mākslas skolotājas

Laura Kristovska, Olga Hoļme


deju pulciņa skolotājs

Kristaps Aleksandrovs

 

                                                                                                                                                                                                                            

 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Tel./Faks: 67739651 Mob.: 28374899
E-mail: mezmalasvsk@edu.jurmala.lv
Sākuma lapa || Par skolu || Skolēniem || Vecākiem || Pirmsskola || || Kontakti || E-klase